Saturday, June 10, 2017

Afterimages

Władysław Strzemiński , "Pejzaz Lodzki (Paysage of Lodz)" (1931-2)

No comments: